Kelan korvausperuste työpaikan EA-koulutuksille

Ohjeistus korvausten hakemiseen

Työnantajalla on työturvallisuuslain perusteella velvollisuus huolehtia ensiavun järjestämisestä työpaikalla. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset.

– Edellytyksenä on, että organisaatiolla on työterveyshuolto järjestettynä.

– Todetut tarpeet on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

– Kouluttajalla tulee olla ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus (ETK).

– Korvaus on enimmillään 60%, kuitenkin vuotuisen enimmäismäärän puitteissa ja Kelan tekemän päätöksen mukaan.

– Työnantajat hakevat korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä.

– Yrittäjät hakevat korvauksen 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.

Emedical Oy:n kouluttajilla on ensiavun ja terveystiedon kouluttajakoulutus, ETK. Ensiapukurssimme täyttävät Kelan vaatimukset.

Lisää tietoa korvauksien hakemisesta voitte kysyä Kelalta.

Pyydä tarjous

Haluatko tarjouksen ensiapukoulutuksista? Lähetä viesti ja olemme sinuun pian yhteydessä.

Lähetä